" Система за кариерно ориентиране в училищното образование"

профил на купувача

КОНТАКТИ

СПЕЦИАЛНОСТИ

ОБУЧЕНИЕ

ЗА НАС

НАЧАЛО

ПРИЕМ

СПЕЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ

“Професор д-р Стоян Белинов”, гр. Пловдив

Реализирани проекти

ДОКУМЕНТИ

Copyright © 2019 СУ за УУС “Професор д-р Стоян Белинов” Пловдив

Проект BG05M2OP001-2.004-0004

Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности.”

(ТВОЯТ ЧАС Проект BG05M20P001-2.001

"Система за кариерно ориентиране в училищното образование"