" Система за кариерно ориентиране в училищното образование"

ВАШЕТО ДЕТЕ

-е тотално глухо

-има намален слух

-не може да говори

-има смесени увреди със слухови и физически проблеми

-има смесени увреди с интелектуални и поведенчески проблеми

СПЕЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ

“Професор д-р Стоян Белинов”, гр. Пловдив

профил на

КОНТАКТИ

СПЕЦИАЛНОСТИ

ОБУЧЕНИЕ

ЗА НАС

НАЧАЛО

ПРИЕМ

Проект BG05M2OP001-2.004-0004

Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности

(ТВОЯТ ЧАС Проект BG05M20P001-2.001

" Система за кариерно ориентиране в училищното образование" )“