прием

СПЕЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ

“Професор д-р Стоян Белинов”, гр. Пловдив

ВАШЕТО ДЕТЕ

-е тотално глухо

-има намален слух

-не може да говори

-има смесени увреди със слухови и физически проблеми

-има смесени увреди с интелектуални и поведенчески проблеми

ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕТО Е БЕЗПЛАТНО.

ИЗДРЪЖКАТА СЕ ПОЕМА ОТ ДЪРЖАВАТА.

 

ПРИЕМЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ЧРЕЗ ЯВЯВАНЕ ПРЕД РЕПЛР, ЗАСЕДАВАЩ ПО ГРАФИК.

МОЛБИ СЕ ПОДАВАТ В РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ, ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. ПРОХЛАДА”  № 1, ТЕЛ.: 032/26 01 52.

 

Документи, необходими за записване на ученици в І клас

 1. Заявление от родителите до директора за приемане и записване в училището.

 2. Аудиограма.

3.  Психолого-педагогическа характеристика – с подпис и печат от директора на детска градина или друга детска институция, в която детето е пребивавало.

 4. Здравен картон и имунизационен паспорт на ученика.

 5. Копие на акт за раждане.

 6. Медицински документи (Епикризи, Експертни решения на ТЕЛК, медицински протоколи и др.)

7. Документ за слухопротезиране - ако детето е протезирано.

 

 

Документи, необходими за записване на ученици във   ІІ - VІІІ клас

 1.Заявление от родителите до директора за приемане и записване в училището.

 2. Удостоверение за преместване.

3. Аудиограма.

 4. Удостоверение за завършен клас.

 5. Психолого-педагогическа характеристика с подпис и печат от директора на изпращащото училище.

 6. Здравен картон и имунизационен паспорт на ученика.

 7. Копие на акт за раждане.

 8. Медицински документи (Епикризи, Експертни решения на ТЕЛК, медицински протоколи и др.)

 9. Документ за слухопротезиране - ако детето е протезирано.

 

Документи, необходими за записване за професионално обучение

след ЗАВЪРШЕНО основно образование

 1. Заявление за приемане (по образец от училището).

 2. Свидетелство за завършено основно образование.

3. Аудиограма.

4. Психолого-педагогическа характеристика.

5. Здравен картон и имунизационен паспорт на ученика.

6. 4 броя снимки.

6. Медицински документи (Епикризи, Експертни решения на ТЕЛК, медицински протоколи и др.)

7. Копие от акт за раждане.

8. Документ за слухопротезиране - ако детето е протезирано.

 

 

 

 

профил на

КОНТАКТИ

СПЕЦИАЛНОСТИ

ОБУЧЕНИЕ

ЗА НАС

НАЧАЛО

ПРИЕМ