контакти

СПЕЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ

“Професор д-р Стоян Белинов”, гр. Пловдив

ВАШЕТО ДЕТЕ

-е тотално глухо

-има намален слух

-не може да говори

-има смесени увреди със слухови и физически проблеми

-има смесени увреди с интелектуални и поведенчески проблеми

гр. Пловдив,  ул. “Прохлада” 1

 

 

 

 

032 62 41 26 - директор  -  Недялка Гарова

032 62 63 71 - пом. директор -  Христина Танева

032 62 63 71 - счетоводител

032 26 68 48 - пансион

 

 

профил на

КОНТАКТИ

СПЕЦИАЛНОСТИ

ОБУЧЕНИЕ

ЗА НАС

НАЧАЛО

ПРИЕМ