профил на

КОНТАКТИ

СПЕЦИАЛНОСТИ

ОБУЧЕНИЕ

ЗА НАС

НАЧАЛО

ПРИЕМ

ВАШЕТО ДЕТЕ

-е тотално глухо

-има намален слух

-не може да говори

-има смесени увреди със слухови и физически проблеми

-има смесени увреди с интелектуални и поведенчески проблеми

СРЕДНО СПЕЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ

“Професор д-р Стоян Белинов”, гр. Пловдив

Реализирани проекти